Přeskočit na hlavní obsah

Evidence, které musíte mít

Vám přidělené identifikační číslo mají k dispozici nejen všechny finanční úřady, ale i příslušné zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, inspektorát práce, Česká obchodní inspekce a další instituce a v neposlední řade i všichni občané, kteří mají přístup k internetu a najdou si příslušný rejstřík, třeba obchodní nebo pro fyzické osoby ARES.
Zkuste si sami sebe vygooglit a uvidíte, co vše je o vás dohledatelné.
Všechny státní instituce, které mají za úkol dohlížet na dodržování zákonů mají ve svých kompetencích kontrolovat a pokutovat. Tím z kapes podnikatelů naplňují státní rozpočet, který pak může vyplácet peníze tomu, kdo si je nejlépe vyhádá. Vraťme se ale raději k podnikateli. Jaké evidence musí podnikatel vést aby nedostal pokutu? Zkusíme si vyjmenovat ty nejmarkantnější.
Evidenci docházky musí vést každý, kdo má byť jen jediného zaměstnance a to ještě z příbuzenstva.
Evidenci majetku a jeho aktuální stav musí vést každý podnikatel
Evidence jízd je předepsána těm, co ve firmě řídí auto.
Evidenci úrazů vedou všichni, i když žádný úraz neměli
Evidenci pohledávek vedou všichni podnikatelé ze zákona povinně
Mzdová a personální evidence je povinná pro všechny zaměstnavatele
Další evidence jsou povinné pro ty, kteří jejich prostřednictvím si chtějí uplatnit své výdaje.
Evidence je třeba uchovávat po určenou dobu (několik let) aby bylo možno provést kontrolu, nebo prokázat nějaké tvrzení.

Nové předpisy, které se na nás valí z EU i ze sněmovny si s sebou přinášejí další povinnosti a s nimi i evidence. Týká se to například ochrany osobních údajů a zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podnikatel, který si nevyjasní, jaké musí vést evidence a proto je nevede, vydělává prakticky jen na to, aby svůj výdělek v podobě sankce nakonec odevzdal státu.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Proč musíte provádět fyzickou inventarizaci?

Přepočítat židle, stoly, skříně a kalkulačky, to se může mnohým jevit, jako úsměvná historie dřívějších dob klotových rukávů, pracovních plášťů a logaritmických pravítek v kapse. Zejména dnes v době prudkého rozvoje informačních technologií se jeví takový postup jako silně archaický a nedůstojný managera v slušivém saku a s telefonem v ruce.

Zákon o účetnictví včetně všech doplňujících norem však povinnost provedení fyzické inventarizace ukládá jednoznačně a dokonce stanoví povinnost vytvořit interní směrnici, určit osoby, které inventuru provedou, čas místo, způsob a vytvořit i inventární soupisy podepsané souhlasně s tím, co je uvedeno v podpisových vzorech a zjištěné rozdíly řešit jednak s viníkem a dále pak s účetní, která o zjištěných rozdílech zaúčtuje. Pokud tohle všechno nemáte, nelze konstatovat, že svým hospodařením vytváříte pravdivý a věrný obraz vaší účetní jednotky to může mít vcelku závažné dopady.

Podmínky pro podnikání neustále přitvrzují a mnozí podnikatelé ve své my…

Podnikatelé v šoku?

Dnešní článek o tom, že podnikatelé jsou šokováni povinností platit poplatek za zápis skutečných majitelů do obchodního rejstříku nás vůbec nešokoval. Před koncem minulého roku jsme nutili naše klienty k tomu, ať zápis učiní dokud je to zdarma. A většina z nich to učinila. Dnes jsou v šoku především ti, kteří se domnívají, že pravidla jsou zbytečná a že rozhoduje jen to, co mají v pokladně. Vzhledem k tomu, že se chystají další změny (například v tom, že finanční úřady budou výsledky hospodaření firem ukládat do Sbírky listin bez vůle podnikatele) proběhnou asi další šoky. Vyvstane ale problém, pokud přístup na obchodní rejstřík bude placený. Pak se ztíží provádění obchodní due diligence a s tím i ručení za neodvedenou daň. Problém se tím nevyřeší i kdyby tento poplatek byl daňově uznatelný. Dobrý hospodář, kterým každý z podnikatelů je, musí vstupovat na obchodní rejstřík poměrně často při rozhodování o svých obchodních aktivitách. Můžeme se tedy těšit na další šokové situace. Jen ab…

Jak prokážete ochranu osobních údajů

Včera jsem se pobavil nad Velkými zprávami, kde jednou z nich byla informace o tom, že muž si neodebral tisícovku z bankomatu, jiný jí našel, odevzdal a policie u banky narazila, protože nesdělila policii, komu bankovka patří kvůli GDPR. Ani televize si netroufla zveřejnit fotku a ukázala divákům rozmazanou šmouhu (taky kvůli GDPR).
Toto byla jedna z umělých a zcela zbytečných zpráv, která jen potvrdila, čím je divák ve večerních hodinách krmen. Ukazuje se, že čas strávený před televizní obrazovkou, která již dnes sama dokáže šmírovat  v domácnostech je časem ztraceným. Mimochodem pánové - opatrně s válením se v trenkách a s pivem u televize. Mohlo by se to klidně někde objevit.
Historicky vždy účetní a personalisté chránili osobní údaje zamykáním složek do plechových skříní a jakékoliv dokumenty obsahující jméno a adresu (rodné číslo už teprve ne) nesměly končit v koši na odpadky. A to platí stále. Dokonce je tato praxe pečlivěji popsána v obsáhlém dokumentu, který nese označení Nař…