Přeskočit na hlavní obsah

C.S.R. - odpovědná firma

Další jiskřička naděje na to, že v našem podnikatelském prostředí začne převažovat odpovědnost. Odpovědnost k zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům a odpovědnost k životnímu prostředí.
Doufáme, že této normy nezačne být zneužíváno, jak se to povedlo u ISO 9001, kdy byla certifikována řada firem, která normu nejen nepochopila, ale neviděla jí ani z rychlíku. Jediným důvodem k certifikaci byla snaha dostat se k veřejným zakázkám, protože certifikace podle této normy byla podmínkou.
Nenápadná norma ČSN 01 0391 řeší systém managementu společenské odpovědnosti organizací a klade požadavky na odpovědné jednání firem. Pokud se firma přihlásí k plnění podle této normy, tak naštěstí nic nezíská, nic kromě důvěry svého okolí a to je opravdu hodně. Pokud tuto důvěru nezklame, pak začne narůstat a snad dá i základ pro takové podnikatelské prostředí, v němž převládá zájem k kvalitní produkty za přiměřenou cenu a spokojenost zákazníka. K tomu ještě i hrdost zaměstnanců na to, že pracují u takové firmy. Pokud se i Vy chcete připojit ke společenské odpovědnosti, můžete se na nás obrátit, rádi to s vámi probereme.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Proč musíte provádět fyzickou inventarizaci?

Přepočítat židle, stoly, skříně a kalkulačky, to se může mnohým jevit, jako úsměvná historie dřívějších dob klotových rukávů, pracovních plášťů a logaritmických pravítek v kapse. Zejména dnes v době prudkého rozvoje informačních technologií se jeví takový postup jako silně archaický a nedůstojný managera v slušivém saku a s telefonem v ruce.

Zákon o účetnictví včetně všech doplňujících norem však povinnost provedení fyzické inventarizace ukládá jednoznačně a dokonce stanoví povinnost vytvořit interní směrnici, určit osoby, které inventuru provedou, čas místo, způsob a vytvořit i inventární soupisy podepsané souhlasně s tím, co je uvedeno v podpisových vzorech a zjištěné rozdíly řešit jednak s viníkem a dále pak s účetní, která o zjištěných rozdílech zaúčtuje. Pokud tohle všechno nemáte, nelze konstatovat, že svým hospodařením vytváříte pravdivý a věrný obraz vaší účetní jednotky to může mít vcelku závažné dopady.

Podmínky pro podnikání neustále přitvrzují a mnozí podnikatelé ve své my…

Podnikatelé v šoku?

Dnešní článek o tom, že podnikatelé jsou šokováni povinností platit poplatek za zápis skutečných majitelů do obchodního rejstříku nás vůbec nešokoval. Před koncem minulého roku jsme nutili naše klienty k tomu, ať zápis učiní dokud je to zdarma. A většina z nich to učinila. Dnes jsou v šoku především ti, kteří se domnívají, že pravidla jsou zbytečná a že rozhoduje jen to, co mají v pokladně. Vzhledem k tomu, že se chystají další změny (například v tom, že finanční úřady budou výsledky hospodaření firem ukládat do Sbírky listin bez vůle podnikatele) proběhnou asi další šoky. Vyvstane ale problém, pokud přístup na obchodní rejstřík bude placený. Pak se ztíží provádění obchodní due diligence a s tím i ručení za neodvedenou daň. Problém se tím nevyřeší i kdyby tento poplatek byl daňově uznatelný. Dobrý hospodář, kterým každý z podnikatelů je, musí vstupovat na obchodní rejstřík poměrně často při rozhodování o svých obchodních aktivitách. Můžeme se tedy těšit na další šokové situace. Jen ab…

Jak prokážete ochranu osobních údajů

Včera jsem se pobavil nad Velkými zprávami, kde jednou z nich byla informace o tom, že muž si neodebral tisícovku z bankomatu, jiný jí našel, odevzdal a policie u banky narazila, protože nesdělila policii, komu bankovka patří kvůli GDPR. Ani televize si netroufla zveřejnit fotku a ukázala divákům rozmazanou šmouhu (taky kvůli GDPR).
Toto byla jedna z umělých a zcela zbytečných zpráv, která jen potvrdila, čím je divák ve večerních hodinách krmen. Ukazuje se, že čas strávený před televizní obrazovkou, která již dnes sama dokáže šmírovat  v domácnostech je časem ztraceným. Mimochodem pánové - opatrně s válením se v trenkách a s pivem u televize. Mohlo by se to klidně někde objevit.
Historicky vždy účetní a personalisté chránili osobní údaje zamykáním složek do plechových skříní a jakékoliv dokumenty obsahující jméno a adresu (rodné číslo už teprve ne) nesměly končit v koši na odpadky. A to platí stále. Dokonce je tato praxe pečlivěji popsána v obsáhlém dokumentu, který nese označení Nař…