Přeskočit na hlavní obsah

Vše o vnitropodnikových směrnicích

Pokud si firma, která má více než 5 zaměstnanců myslí, že firmu lze uřídit hlasem šéfa, tak se v mnohém mýlí. Je sice možné, že zaměstnanci se budou snažit rozumět tomu, co říká a co si myslí, platí to ale jen tam, kde lidé nemyslí vlastní hlavou a otrocky vykonávají pokyny.

Některé směrnice jsou ze zákona povinné
Jsou to především směrnice pro oblast účetnictví a pro stanovení jednotného postupu tam, kde zákon připouští variantní přístupy a dále je to v oblasti BOZP, kde absence směrnic může znamenat jednak pokutu, ale může způsobit i daňovou neuznatelnost.

Některé směrnice jsou výhodné
Pro zaměstnavatele je jednodušší zakotvit své představy do směrnice (pokud se jeho představy nekříží s vyššími právními normami), než dokola vysvětlovat, jak se má činnost firmy odvíjet. V případě, že zaměstnanec příliš využívá své kreativity, může tak docházek ke zdržování a škodám způsobeným vysvětlováním a nápravou. Směrnice je v takovém případě nejjednodušším řešením.

Administrativa
Vnitřní směrnice musí splňovat podmínku správné administrace. Nestačí jen naformulovat text. Z dokumentu musí být jasno kdo, komu, co, jak....atd. Vše co lze vysvětlit jinak, než jak je míněno, lze považovat za chybu a může působit i kontraproduktivně. Je třeba si rovněž uvědomit ještě dvé zásadní věci.
I. Směrnice musí být prokazatelně implementována (sdělena těm, co se jí mají řídit)
II. Jde o archiválii a nelze jí proto se skončením platnosti, nebo období jen tak skartovat.

Doporučení
Než se pustíte do tvorby směrnic, doporučujeme absolvovat vhodné školení, nebo kurz. Obraťte se z důvěrou na nás a my Vám podrobnosti vysvětlíme a pomůžeme i s vytvořením směrnice. 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Proč musíte provádět fyzickou inventarizaci?

Přepočítat židle, stoly, skříně a kalkulačky, to se může mnohým jevit, jako úsměvná historie dřívějších dob klotových rukávů, pracovních plášťů a logaritmických pravítek v kapse. Zejména dnes v době prudkého rozvoje informačních technologií se jeví takový postup jako silně archaický a nedůstojný managera v slušivém saku a s telefonem v ruce.

Zákon o účetnictví včetně všech doplňujících norem však povinnost provedení fyzické inventarizace ukládá jednoznačně a dokonce stanoví povinnost vytvořit interní směrnici, určit osoby, které inventuru provedou, čas místo, způsob a vytvořit i inventární soupisy podepsané souhlasně s tím, co je uvedeno v podpisových vzorech a zjištěné rozdíly řešit jednak s viníkem a dále pak s účetní, která o zjištěných rozdílech zaúčtuje. Pokud tohle všechno nemáte, nelze konstatovat, že svým hospodařením vytváříte pravdivý a věrný obraz vaší účetní jednotky to může mít vcelku závažné dopady.

Podmínky pro podnikání neustále přitvrzují a mnozí podnikatelé ve své my…

Podnikatelé v šoku?

Dnešní článek o tom, že podnikatelé jsou šokováni povinností platit poplatek za zápis skutečných majitelů do obchodního rejstříku nás vůbec nešokoval. Před koncem minulého roku jsme nutili naše klienty k tomu, ať zápis učiní dokud je to zdarma. A většina z nich to učinila. Dnes jsou v šoku především ti, kteří se domnívají, že pravidla jsou zbytečná a že rozhoduje jen to, co mají v pokladně. Vzhledem k tomu, že se chystají další změny (například v tom, že finanční úřady budou výsledky hospodaření firem ukládat do Sbírky listin bez vůle podnikatele) proběhnou asi další šoky. Vyvstane ale problém, pokud přístup na obchodní rejstřík bude placený. Pak se ztíží provádění obchodní due diligence a s tím i ručení za neodvedenou daň. Problém se tím nevyřeší i kdyby tento poplatek byl daňově uznatelný. Dobrý hospodář, kterým každý z podnikatelů je, musí vstupovat na obchodní rejstřík poměrně často při rozhodování o svých obchodních aktivitách. Můžeme se tedy těšit na další šokové situace. Jen ab…

Jak prokážete ochranu osobních údajů

Včera jsem se pobavil nad Velkými zprávami, kde jednou z nich byla informace o tom, že muž si neodebral tisícovku z bankomatu, jiný jí našel, odevzdal a policie u banky narazila, protože nesdělila policii, komu bankovka patří kvůli GDPR. Ani televize si netroufla zveřejnit fotku a ukázala divákům rozmazanou šmouhu (taky kvůli GDPR).
Toto byla jedna z umělých a zcela zbytečných zpráv, která jen potvrdila, čím je divák ve večerních hodinách krmen. Ukazuje se, že čas strávený před televizní obrazovkou, která již dnes sama dokáže šmírovat  v domácnostech je časem ztraceným. Mimochodem pánové - opatrně s válením se v trenkách a s pivem u televize. Mohlo by se to klidně někde objevit.
Historicky vždy účetní a personalisté chránili osobní údaje zamykáním složek do plechových skříní a jakékoliv dokumenty obsahující jméno a adresu (rodné číslo už teprve ne) nesměly končit v koši na odpadky. A to platí stále. Dokonce je tato praxe pečlivěji popsána v obsáhlém dokumentu, který nese označení Nař…